przejdź do treści

Ostatnie zmiany w rozdziałach

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
Organy Spółki2019-09-16 14:05:27Agnieszka Belinanowa pozycja
Zamówienia publiczne inne2019-09-09 13:46:06Agnieszka BelinaDodanie ogłoszenia
e – zamówienia2019-07-09 13:02:00Agnieszka Belinanowa pozycja
Rejestr umów2019-02-28 08:52:29Agnieszka Belinanowa pozycja
Status prawny2019-01-21 13:50:32Agnieszka Belinanowa pozycja
Ewidencje i rejestry2018-08-24 14:28:03Agnieszka Belinanowa pozycja
Ochrona danych osobowych2018-06-08 10:11:16Agnieszka Belinanowa pozycja
Redakcja2018-05-22 09:59:20Agnieszka Belinanowa pozycja
Struktura własnościowa2018-05-22 09:53:32Agnieszka Belinanowa pozycja
Informacja publiczna2018-05-22 09:35:33Agnieszka Belinanowa pozycja
Majątek Spółki2018-05-22 09:23:34Agnieszka Belinanowa pozycja
Struktura organizacyjna2018-05-22 08:49:54Agnieszka Belinanowa pozycja
Przedmiot działalności2018-05-22 08:29:43Agnieszka Belinanowa pozycja